Ekologiczne budownictwo w Polsce – jak wygląda na tle reszty świata?

Ekologiczne budownictwo w Polsce – jak wygląda na tle reszty świata?

Pierwszy budynek ekologiczny w Polsce powstał już 12 lat temu. Od tego momentu sporo się wydarzyło na rynku nieruchomości. Iloma zielonymi budynkami może się pochwalić polski rynek budowlany? Najciekawsze informacje prezentujemy w poniższym artykule.

Zielone budownictwo w kilku formach certyfikacyjnych

Od momentu powstania pierwszego budynku, który został scertyfikowany w ekologicznym systemie, sporo się zadziało. Obecnie trudno zliczyć ilość wymagań stawianych przez wszystkie systemy ekologiczne. Każdy ekologiczny system, determinujący planowany budynek prezentuje swoje uniwersalne, wystandaryzowane wymagania, a także wskaźniki i wskazówki dla wszystkich osób zaangażowanych w proces certyfikacji. W praktyce, aby osiągnąć dany poziom ekologiczny konkretnego budynku, musi być wiele osób zaangażowanych tj. inwestor, projektanci, zarządca, a także konsultanci, pomagający sfinalizować proces certyfikacyjny w wybranym systemie. W Polsce najpopularniejsze systemy to BREEAM i LEED. Na polskim rynku występują również obiekty certyfikowane w systemie WELL, jednak jeszcze założenia wspomnianego systemu nie przyjęły się tak dobrze, jak dwa wcześniej wymienione.

Rozwój zielonego budownictwa na tle pandemii

Jeszcze w 2015 roku polskim rynku nieruchomości występowały 249 budynków. Największy udział wtedy miały budynki biurowe i hale magazynowe i produkcyjne. Niewielki udział stanowiły budynki mieszkalne z uwagi na specyficzną funkcję budynku. Rok później na rynku wybudowano dodatkowych 110 budynków. Jak obecnie wygląda trend rozwoju? W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił prawdziwy boom w sektorze budownictwa. Tendencja wzrostowa nie została zahamowana nawet przez pandemię. Obecnie według  danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego polski rynek nieruchomości może się pochwalić 1100 zielonymi budynkami. Największy udział ma system BREEAM (78%) oraz LEED (17%). Pozostały odsetek stanowią budynki certyfikowane w systemach tj. WELL, HQE czy GBS. Biorąc pod uwagę funkcję budynków to najwięcej budynków certyfikowanych pełni funkcję biurową. Wynika to z korzyści dla inwestora, dysponującego budynkiem. To pozytywnie działa na rynek biznesu, ponieważ mamy do wyboru biura do wynajęcia (Szczecin) czy różnych innych dużych miast polskich.

Polska liderem w Europie?

Pomimo entuzjastycznego wyniku na rynku nieruchomości, Polska na ten moment zostaje liderem jedynie Europy Środkowo-Wschodniej. Wynik 1100 polskich budynków stanowi nieco ponad 50% udziału w tej branży. Jednak do Niemiec jeszcze nam daleko, ponieważ niemieckie, zielone budownictwo sięga rozmiarów już 7000 budynków.